Göm menyn

Ämnesguider

HumSam-biblioteket Kilen

I bibliotekets ämnesguider hittar du tips på bra länkar, databaser och andra sökverktyg inom ditt ämnesområde. Kontaktbibliotekarien för ditt ämne är den som gjort sammanställningen.

Om det är någon resurs du vill tipsa om, kontakta oss gärna.

Alumni

Resurser i arbetslivet

Beteende- och utbildningsvetenskap

Didacticum | Folkhögskollärarprogrammet | Handikappvetenskap | Lärarutbildningarna | PA-programmet | Pedagogik | Psykologi och psykoterapi

Digital Lab / Makerspace

Digimaker

Ekonomi

Företags- och branschinformation | Logistik | Marknadsföring | Nationalekonomi | Redovisning

Humaniora

Filosofi | HistoriaKonst, musik, arkitektur, foto, film, teater | Litteraturvetenskap | Religion | Bibelkommentarer | Slöjd

Medicin, vård och hälsa

Medicin, vård och hälsa

Arbetsterapeutprogrammet | Biomedicinska analytikerprogrammet | Fysioterapeutprogrammet | IPL1Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap | Logopedprogrammet | Läkarprogrammet | Medicinsk biologi | Sjuksköterskeprogrammet | Specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet

Naturvetenskap

IFM (Biologi, Fysik och Kemi) | Matematik | Teknisk biologi

Övrigt: Kursrelaterade sidor

Samhällsvetenskap

EU | Gender studies | Geografi | Grafisk design och visuell kommunikation | Juridik | Kultur, samhälle, mediegestaltning | Medie- och kommunikationsvetenskap | Miljövetenskap | PA-programmet | Samhällsplanering | Socialantropologi | Socionomprogrammet | Samhälls- och kulturanalytiska programmet (SKA) | Statsvetenskap | Statistik

Språk

Allmän språkvetenskap | Didaktik i främmande språk | Engelska | Forskarskolan Språk och kultur | Franska | Japanska | Kinesiska | Spanska | Svenska | Tyska

Teknik

Carl Malmsten Furniture studies | Byggingenjör | IDA & Informatik |  KvalitetsutvecklingSystemteknik (ISY) | Teknisk biologi  |  Transportforskning

Övrigt: Kursrelaterade sidor

Engelskspråkiga guider


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 24 09:09:37 CEST 2018