Göm menyn

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer och mäter till exempel produktivitet och genomslag. Samförfattarskap och citeringar kan också användas för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometrisk analys används ofta som ett komplement till peer review vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer, exempelvis vid rankning av universitet och högskolor.
 

Bibliometri på LiU

Bibliometriverksamheten på LiU är en del av avdelningen för Publiceringens infrastruktur på universitetsbiblioteket, och bland uppgifterna ingår bland annat att:

 • Leverera publiceringsstatistik för LiU och sammanställa bibliometriska analyser på institutions- och forskargruppsnivå
 • Bistå universitetsledningen med kompetens för att bedöma externa bibliometriska analyser och bibliometriskt baserade rankinglistor
 • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitetet

I arbetet med bibliometriska analyser tillämpar vi principerna i Leiden Manifesto for Research Metrics.

Läs vidare

 

Vanliga frågor

Det finns tre tillgängliga citeringsdatabaser:

 1. Web of Science är den mest använda databasen för citeringsanalyser. Indexerar cirka 12 000 tidskrifter samt konferensserier och bokserier. Mycket god täckning av naturvetenskap och medicin. God täckning av teknik, matematik och ekonomi. Sämre täckning av övrig samhällsvetenskap och humaniora.

 2. Scopus indexerar cirka 20 000 tidskrifter samt konferensserier och bokserier. Mycket god täckning av naturvetenskap och medicin. God täckning av teknik, matematik och ekonomi. Sämre täckning av övrig samhällsvetenskap och humaniora.

 3. Google Scholar är fritt tillgänglig. Indexerar alla dokumenttyper – tidskrifter, konferensrapporter, böcker, avhandlingar, preprints med mera. Bättre täckning av icke-engelskspråkigt material än Web of Science och Scopus - Användbar främst för ämnesområden som inte har god täckning i Web of Science och Scopus.

När du vill veta ditt h-index, skall du börja med att leta fram dina publikationer i en citeringsdatabas, Web of Science, Scopus eller Google Scholar. H-index varierar vanligtvis beroende på vilken databas du använder, eftersom de innehåller olika typer av publikationer och antal citeringar är olika.

Web of Science

 1. Sök efter ditt namn i författarfältet (eller sök via ditt ORCID eller ResearcherID) Sökgränssnittet i Web of Science
 2. När dina publikationer listas välj alternativet ”Create Citation Report” Skapa citeringsrapport i Web of Science
 3. I Citation Report redovisas det h-index som baseras på publikationerna i listan du sökte fram
  H-index i citeringsrapporten i Web of Science

Scopus

 1. Sök på ditt namn i författarfältet (eller via ditt ORCID) Sökgränssnittet i Scopus
 2. När dina publikationer listas, markera dem och välj ”View Citation Overview” Visa citeringsrapport i Scopus
 3. I Citation Overview redovisas h-index H-index i citeringsöversikten i Scopus

Google Scholar

Om du vill ha indikatorer baserade på Google Scholar-publikationer finns det två verktyg du kan använda:

 1. Använd Google Scholar Citations - skapa en profil (privat eller offentlig) och lägg till dina publikationer. Dina indikatorer räknas fram och presenteras.
 2. Ladda ner Publish or Perish – en programvara som söker fram publikationer från Google Scholar, och räknar ut indikatorer. När du söker på ditt namn listas publikationerna och indikatorerna redovisas, ex h-index: H-index i Publish or Perish
Läs mer om h-index

Ta reda på om din publikation ingår i en citeringsdatabas:

Web of Science

 1. Sök efter ditt namn i författarfältet (eller sök via ditt ORCID eller ResearcherID) Sökgränssnittet i Web of Science
 2. När dina publikationer listas anges antal citeringar för respektive publikation till höger på skärmen Antal citeringar i Web of Science
 3. Om du väljer alternativet ”Create Citation Report” får du en sammanfattning av antal citeringar Skapa citeringsrapport i Web of Science

Scopus

 1. När dina publikationer listas anges antal citeringar för respektive publikation till höger
  Antal citeringar i Scopus
 2. Citation Overview ger dig en sammanfattning av antal citeringar Översikt över antal citeringar i Scopus

Google Scholar

 1. Sök fram publikationen i Google Scholar. För varje post anges antal citeringar Times cited in Google Scholar
 2. Om du vill ha indikatorer baserade på Google Scholar-publikationer finns det två verktyg du kan använda:
  1. Använd Google Scholar Citations - skapa en profil (privat eller offentlig) och lägg till dina publikationer. Dina indikatorer räknas fram och presenteras.
  2. Ladda ner Publish or Perish – en programvara som söker fram publikationer från Google Scholar, och räknar ut indikatorer. När du söker på ditt namn listas publikationerna och indikatorerna redovisas, ex h-index: H-index i Publish or Perish

För forskare är det viktigt att alla deras publikationer kan knytas till dem själva. Detta har varit ett stort problem särskilt för dem som inte har unika namn, och för dem som bytt organisationstillhörighet.

För att lösa detta problem finns nu system där forskare får sitt eget författar-ID till vilket publikationer kan kopplas.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ett globalt register, där forskaren får ett unikt ID-nummer. ID-numret kan användas i för att   underlätta forskarens kontakter med förlag och forskningsfinansiärer, och kan även användas vid bibliometriska analyser. 

Vi rekommenderar att LiU-forskare registrerar sig på ORCID:s hemsida för att få ett ID, och sedan skickar det till E-press.

För att få ett ORCID:

 1. http://orcid.org/
 2. Klicka på “Register now” och fyll i namn och e-postadress
 3. Skicka ditt ORCID (t.ex. http://orcid.org/0000-0002-3993-9985) till ep@ep.liu.se, tillsammans med ditt LiU-ID. Ditt ORCID kommer att läggas till i alla dina poster i DiVA, såväl retroaktivt som kommande.
 4. Börja använda ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfonder

ResearcherID

ResearcherID är ett register utvecklat av Thomson Reuters för databasen Web of Science. Forskaren får ett ResearcherID, och kan sedan knyta alla sina publikationer i Web of Science till detta ID. Det blir då enklare att söka fram alla forskarens publikationer i Web of Science, och att få citeringsstatistik.

För att få ett ResearcherID:

 1. Gå till http://researcherid.com>
 2. Klicka på boxen ”Join now” och fyll i namn och e-postadress. Följ anvisningarna för att avsluta registreringen.
 3. Du ges sedan en möjlighet att koppla ihop ditt ResearcherID med ditt ORCID (som du antingen skapar då, eller som du har skapat tidigare). Vi rekommenderar att du gör detta, så att de två registren kan utbyta information! När en artikel publiceras med ett ORCID, kommer den automatiskt att knytas till korrekt ResearcherID.

I databasen Register över publiceringskanaler listas de publiceringskanaler som ingår i den norska modellen. Sök fram en viss tidskrift eller förlag för att se om det är en vetenskaplig kanal (nivå 1) eller en vetenskaplig kanal som anses ledande inom sitt område (nivå 2).

Sökning i Register över publiseringskanaler

Om du vill se en lista över tidskrifter inom ett visst område så använder du den avancerade sökningen och specificerar det område du är intresserad av:

Avancerad sökning i Register över publiseringskanaler

Altmetrics, eller alternative metrics, är alternativa sätt att mäta genomslaget för en publikation i stället för traditionella citeringar. Man kan till exempel mäta antalet visningar av en webbsida eller antalet bloggar och Tweets som har nämnt publikationen. Detta görs ofta med hjälp av publikationens DOI (Digital object identifier).

Idag publiceras många publikationer på webben och användningen av sociala medier ökar även inom det vetenskapliga området. Det gör att mängden alternativ för att sprida forskningsresultat ökar. Det går också snabbare för andra att uppmärksamma och kommentera publikationerna. Traditionella citeringar i tryckta medier tar månader eller år innan de syns medan citeringar i sociala medier kan ske inom timmar eller dagar. Sociala medier är även öppna för allmänhetens kommentarer.

Flera tidskrifter, till exempel Nature och PLoS, har idag flera indikatorer för altmetrics på sina artikelsidor där man bland annat kan se antalet nedladdningar för eller antalet tweets om publikationen. En del företag har specialiserat sig på att sammanställa information för en större mängd publikationer från olika sociala medier, nyhetsmedier, webbaserade referenshanteringssystem med mera. Några av dessa är Altmetric, Impactstory och Plum Analytics.

På LiU E-press finns tillgång till data från Altmetric som bland annat visas som en lista över artiklar med hög aktivitet i sociala medier under de senaste tre månaderna.

 1. Tänk igenom var du publicerar. Förutom att det är en kanal som är passande för din målgrupp är det bra om kanalen har stor spridning i och anses högt rankad av den målgruppen. Se Publicera strategiskt för mer information om att välja publikationskanaler.
 2. Parallellpublicera alla publikationer när möjligheten finns. Parallellpublicering ger fler personer tillgång till din publikation och ökar därmed chansen att den används. Se Publicera open access för mer information om parallellpublicering och andra typer av open access-publicering.
 3. Jobba med att aktivt sprida dina publikationer. Efter publiceringen kan du själv marknadsföra dina publikationer på till exempel sociala medier eller i forskarnätverk för att öka deras synlighet. Se Sociala medier och nätverk för forskare för mer information om hur du kan använda dig av sociala medier.

Fler frågor med svar om bibliometri hittar du på bibliotekets sida Frågor och svar.
 

Kontakta oss

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till oss via formuläret nedan så kan vi diskutera vad vi kan bistå med. Du kan också mejla oss på bibliometri@bibl.liu.se.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 28 14:59:50 CEST 2018