Göm menyn

H-index

H-index är en indikator som oftast används på individnivå.

H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. Till exempel: 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10.

Fördelar

  • Tar hänsyn till både produktivitet och genomslag

  • Enkel att förstå och ta fram

  • Robust – i motsats till genomsnittsvärden påverkas inte h-index av en enstaka högciterad publikation.

Nackdelar

  • Indikatorn är avhängig antalet publikationer som ingår i respektive citeringsdatabas (Web of Science, Scopus eller Google Scholar).

  • Tar inte hänsyn till de stora skillnaderna som finns mellan olika ämnesområden när det gäller publicerings- och citeringsmönster

  • Tar inte hänsyn till att antalet författare per publikation

  • Excellenta, dvs mycket högt citerade publikationer, ger inte utslag i h-indexet
    I bilden nedan listas för respektive forskare de 10 mest citerade publikationerna, rangordnade utifrån antalet citeringar.

H-index  

 

Läs mer

Hirsch, J. E. 2005. ”An index to quantify an individual’s scientific research output”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102 (46) (November 15): 16569–16572. URL: dx.doi.org/10.1073/pnas.0507655102


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 06 12:31:09 CET 2017