Göm menyn

Journal Impact Factor

Journal Impact Factor (JIF) är ett mått på tidskrifters vetenskapliga genomslag/synlighet utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citeras.

En tidskrifts JIF anger genomsnittligt antal citeringar under ett år till artiklar som publicerats de två föregående åren.

Journal Impact Factor (JIF)

 

JIF hämtas från Thomson Reuter’s  Journal Citation Reports, som innehåller data för de tidskrifter som indexeras i Web of Science.

JIF ett mått på synlighet som kan användas för att jämföra tidskrifter. Eftersom citeringsmönstren skiljer sig mycket åt mellan olika områden, ska jämförelser endast göras mellan tidskrifter i samma ämnesområde.

Citeringarna till en tidskrift är skevt fördelade, och ett fåtal mycket högt citerade artiklar drar upp det genomsnittliga antalet citeringar. JIF säger därför mycket lite om hur väl citerad en enskild artikel i tidskriften kommer att bli.

Läs mer:

Althouse, B. M., West, J. D., Bergstrom, C. T. and Bergstrom, T. (2009), Differences in impact factor across fields and over time. J. Am. Soc. Inf. Sci., 60: 27–34. doi: 10.1002/asi.20936


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 06 12:30:50 CET 2017