Göm menyn

Fjärrlåna böcker och artiklar

Biblioteket kan beställa in material som du behöver för dina studier eller för din forskning, om materialet inte redan finns i samlingarna.

Du kan göra en beställning om du tillhör en av följande kategorier:

  • Student vid LiU
  • Anställd vid LiU eller på Region Östergötland
  • Övrig låntagare på biblioteket som samtidigt är studerande vid annat universitet eller annan högskola


Så här beställer du

  1. Kontrollera först i bibliotekets söktjänst UniSearch om boken eller tidskriften som du söker redan finns på Linköpings universitetsbibliotek. I en del fall finns materialet fritt tillgängligt på nätet, så testa gärna att göra en sökning efter det även via till exempel Google.
  2. När du har gjort ovanstående kontroll går du vidare till något av formulären nedan för att fylla i och skicka iväg din beställning:


Vanliga frågor

Du kan beställa material som inte redan finns i Linköpings universitetsbiblioteks samlingar. Biblioteket lånar inte in material som vanligtvis finns i samlingarna men som är utlånat för tillfället.

Ibland kan det vara svårt att få tag på materialet som önskas, därför är en beställning inte en garanti för att materialet verkligen kommer att lånas in. Biblioteket gör en bedömning i varje enskilt fall.

Om din beställning gäller en ny bok köper biblioteket ofta in den istället för att låna den. Detta är avgiftsfritt för dig. Om biblioteket köper boken, reserveras den åt dig och du får ett mejl när du kan hämta den.

Det brukar ta ungefär en vecka innan material som fjärrlånas in är redo att hämtas ut. Om biblioteket köper in materialet istället för att låna det så brukar det ta ungefär två veckor innan du kan hämta det.

Leveranstiderna kan dock variera, beroende på hur svårt det är att få tag på materialet. Det finns därför inga garantier för att du kan få din beställning inom en viss tid, så tänk på att du har god framförhållning när du gör din beställning.

Det är avgiftsfritt att beställa böcker från andra bibliotek inom Sverige och Norden.

Om du vill beställa artikelkopior så kan avgifter tillkomma beroende av vilken användarkategori du tillhör och var tidskriften, som innehåller artikeln som du vill beställa, finns. Om du är anställd vid LiU är dock beställning av artikelkopior avgiftsfritt.

För fullständiga och aktuella avgifter, se bibliotekets prislista.

Om du är anställd vid LiU och har beställt en artikelkopia så skickas den med internposten till ditt postfack på institutionen. Om du har beställt en bok så hämtar du den i lånedisken på det bibliotek som du valde i beställningsformuläret. Du får ett mejl när boken finns att hämta.

Om du är student så hämtar du såväl böcker som artiklar i lånedisken på det bibliotek som du valde i beställningsformuläret. Du får ett mejl när materialet finns att hämta.

Av upphovsrättsliga skäl kan biblioteket inte leverera artikelkopior i elektroniskt format (till exempel .pdf-format).

Om du vill låna om ett fjärrlån så gör du det enklast genom att svara på kravmejlet som du får när lånetiden för materialet går ut. Lånetiden bestäms av biblioteket som har lånat ut materialet och lånen går oftast att förlänga.

Fler frågor med svar hittar du på bibliotekets sida Frågor och svar.

 

Kontakta oss

Har du frågor som rör fjärrlån? Kontakta oss gärna via fjarr@bibl.liu.se eller via telefon: 013-28 19 12.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 08 07:55:58 CET 2017