Göm menyn

Prislista

En del av bibliotekets tjänster är avgiftsbelagda. Beroende på vilken användarkategori du tillhör kan tillgång till och avgifter för tjänsterna variera. Nedan hittar du komplett information om vilka tjänster som är avgiftsbelagda, och för vem de är det.

 

Gällande från och med 2018-02-01, enligt beslut i Biblioteksstyrelsen

Anställd vid Linköpings universitet

Kopior från LiUB:s samlingar Avgiftsfritt *
Kopior från annat bibliotek Avgiftsfritt *
Lån från bibliotek inom Norden Avgiftsfritt *
Lån från bibliotek utanför Norden Avgiftsfritt *
Specialleverans från annat bibliotek Det levererande bibliotekets pris

* Som anställd debiteras du inte, då tjänsten ingår i bibliotekets OH-finansierade serviceuppdrag.


Student vid Linköpings universitet

Kopior från LiUB:s samlingar Avgiftsfritt *
Kopior från annat bibliotek Avgiftsfritt **
Lån från bibliotek inom Norden Avgiftsfritt
Lån från bibliotek utanför Norden 200 kr
Specialleverans från annat bibliotek Det levererande bibliotekets pris

* Som LiU-student betalar du ingenting för artikelkopior ur LiUB:s tryckta samlingar som du behöver få skickade från bibliotekets magasin Bokladan eller från ett LiU-bibliotek till ett annat.

** Avgiftsfria kopior från andra bibliotek testas för LiU-studenter under 2018.


Anställd i Region Östergötland

Kopior från LiUB:s samlingar 80 kr
Kopior från annat bibliotek 100 kr
Lån från bibliotek inom Norden Avgiftsfritt
Lån från bibliotek utanför Norden 300 kr
Specialleverans från annat bibliotek Det levererande bibliotekets pris


Fjärrlån till andra bibliotek

Kopior från LiUB:s samlingar 80 kr
Lån från LiUB:s samlingar Avgiftsfritt


Övrig kund (företag)

Kopior från LiUB:s samlingar 150 kr
Kopior från annat bibliotek Tjänsten erbjuds ej
Lån från bibliotek inom Norden Tjänsten erbjuds ej
Lån från bibliotek utanför Norden Tjänsten erbjuds ej
Specialleverans från annat bibliotek Tjänsten erbjuds ej


Övrig kund (privatpersoner)

Kopior från LiUB:s samlingar 80 kr
Kopior från annat bibliotek 80 kr
Lån från bibliotek inom Norden Tjänsten erbjuds ej
Lån från bibliotek utanför Norden Tjänsten erbjuds ej
Specialleverans från annat bibliotek Tjänsten erbjuds ej

 

Utskrifter och kopiering

OH-film 5 kr/ark (exklusive kopiering)*

* Gäller även personer med LiU-kort

De skrivare som finns i biblioteket ingår i universitetets gemensamma utskriftsystem. Alla utskrifter och all kopiering i biblioteket görs med LiU-kort eller vanligt lånekort kopplat till av universitetet upphandlat betalsystem. För prisuppgift hänvisar vi till LiU:s prislista för utskrifter och kopiering.


Försenade eller förkomna böcker

Förseningsavgift 200 kr*
Hanteringskostnad 250 kr
Förkommen rapport 100 kr**
Förkommen bok, pris kan fastställas Faktiskt pris avrundat till närmaste högre 50 kr
Förkommen bok, för vilken pris är svårt eller osäkert att fastställa, ersätts enligt tre prisnivåer 200 kr, 400 kr, eller 800 kr**
Förkommen video eller AV-material 300 kr**

* Förseningsavgift, dock maximalt 1 000 kr/faktura.
** Riktvärde, avvikelse kan förekomma.


Undervisning

Kund inom universitetet, (till exempel doktorand eller forskare)* 800 kr/timme
Anställd i Region Östergötland 1000 kr/timme
Extern kund

1800 kr/timme (exklusive moms)

* All undervisning för studentgrupper upp till och med masternivå är avgiftsfri.

 

Konsultuppdrag (till exempel litteratursökning)

Prissätts enligt överenskommelse.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 06 14:09:48 CET 2018