Göm menyn

Låna och beställa

Linköpings universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för allmänheten.

Lånekort

LiU card and loan card for other users

För dig som är student eller anställd vid Linköpings universitet fungerar LiU-kortet som lånekort på biblioteket.

Du som inte är student eller anställd på LiU kan skaffa ett lånekort genom att fylla i ansökan via länken nedan och sedan hämta ut lånekortet i låne- och informationsdisken på något av våra bibliotek. Detta gäller även för anställda i Region Östergötland.

Ansök om lånekort (ej för studenter och anställda vid LiU)

Låneregler

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet är dock lånetiden kortare, sju dagar. Lån kan förnyas tio gånger, detta görs enklast genom att logga in på Mina lån. Vid kö på boken kan lånet inte förnyas. Du kan lämna tillbaka lånat biblioteksmaterial på valfritt LiU-bibliotek i Linköping och Norrköping. Det finns återlämningsautomater i anslutning till entréerna på biblioteken. När lånetiden går ut på en bok får du e-post från biblioteket med uppmaning att låna om boken eller återlämna den. Om du missar att göra detta inom en viss tid debiteras du en avgift. Läs mer i bibliotekets låneregler.

Reservera

Om en bok är utlånad är det möjligt att ställa sig på kö genom att göra en reservation. Reservationer görs i bibliotekets katalog genom att klicka på länken "Reservera". När boken är tillgänglig att hämtas meddelas detta via post eller e-post. Boken står på avhämtningshyllan i fyra dagar innan den plockas bort.

Vi skickar också böcker mellan våra olika bibliotek. Om du vill ha en bok skickad reserverar du den i bibliotekets katalog och anger vilket bibliotek du vill hämta boken på. Böcker skickas mellan biblioteken varje vardag.

Du kan även reservera bibliotekets böcker direkt i LIBRIS, den gemensamma katalogen för forskningsbibliotek i Sverige. Om du vill beställa fjärrlån så använder du bibliotekets särskilda formulär för detta:

Fjärrlån

Material från vårt magasin

Universitetsbiblioteket har en del material magasinerat i Bokladan. Avhandlingar och rapporter som finns i Bokladan kan beställas via reservationer i bibliotekskatalogen.

Att få material som finns i Bokladan kopierat är avgiftsfritt för studenter och anställda. Du beställer material genom vårt beställningsformulär.

Förvärv

Förvärvspolicy

Förvärvspolicyn vid Linköpings universitetsbibliotek ska präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid LiU tillgång till relevant information för lärande och forskning. Kurslitteratur ska finnas vid det campus där utbildningen är aktuell. Biblioteket erbjuder ett stort utbud av elektroniska media som är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt.

Pliktexemplar

Linköpings universitetsbibliotek är ett av sju bibliotek som, enligt Lagen om pliktexemplar, utan kostnad erhåller ett exemplar av varje dokument eller skrift som ges ut för spridning i Sverige. Som pliktexemplarsbibliotek utan bevarandeskyldighet har vi dock möjlighet att göra ett urval. Vilken litteratur som vi tar in i samlingarna styrs främst av hur relevant litteraturen är för den forskning och undervisning som bedrivs vid LiU. För mer information om pliktexemplar se Kungliga biblioteket.

Gåvor och donationer

Vi tar generellt inte emot gåvor och donationer eftersom vi saknar tillräckliga resurser för att ta hand om dem på bästa sätt. I Linköpings universitetsbiblioteks uppdrag ligger att tillhandahålla tjänster för snabb och effektiv leverans av medieresurser som är efterfrågade av våra användare.

Relaterat

Pdf ikonKursbokspolicy

Pdf ikonLåneregler

 

KontaktKontakta oss

Har du frågor kring lån och lånekort? Kontakta oss på biblioteket@liu.se


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 28 15:05:26 CEST 2018