Göm menyn

Biblioteket i siffror

År 2015

...omsatte universitetsbiblioteket 119 303 000 kr, varav 32 136 000 kr gick till media

...hade biblioteket 80* helårsanställda

...höll biblioteket öppet 65 timmar i veckan

...fick biblioteket 3 388 frågor till sin elektroniska referenstjänst

...prenumererade biblioteket på 14 038 elektroniska tidskrifter och 1 673 653 fulltextdokument laddades ner

...hade biblioteket 961 421 böcker i sina samlingar, varav 275 962 var elektroniska

...erbjöd biblioteket 130 databaser

...genomfördes 435 247 lånetransaktioner, inklusive omlån, via katalogen

...skickades 8 282 böcker som fjärrlån till andra bibliotek och 3 054 böcker beställdes som fjärrlån till användare på Linköpings universitet

...publicerades 164 avhandlingar och 972 uppsatser och 858 artiklar parallellpublicerades

...genomfördes 1 225 timmars undervisning för studenter och anställda vid Linköpings universitet

* Ny modell för beräkning av heltidsekvivalent där hänsyn tas till föräldraledighet, långtidssjukskrivning etc. Neddragning med fem bibliotekarietjänster som gjorts under året påverkar också siffran.

År 2014

...omsatte universitetsbiblioteket 119 073 000 kr, varav 28 863 000 kr gick till media

...hade biblioteket 91 helårsanställda

...höll biblioteket öppet 69 timmar i veckan

...fick biblioteket 3 243 frågor till sin elektroniska referenstjänst

...prenumererade biblioteket på 13 520 elektroniska tidskrifter och 1 490 368 fulltextdokument laddades ner

...hade biblioteket 950 301 böcker i sina samlingar, varav 259 366 var elektroniska

...erbjöd biblioteket 119 databaser

...genomfördes 473 786 lånetransaktioner, inklusive omlån, via katalogen

...skickades 9 634 böcker som fjärrlån till andra bibliotek och 3 372 böcker beställdes som fjärrlån till användare på Linköpings universitet

...publicerades 149 avhandlingar och 931 uppsatser och 979 artiklar parallellpublicerades

...genomfördes 1 513 timmars undervisning för studenter och anställda vid Linköpings universitet

År 2013

...omsatte universitetsbiblioteket 116 122 000 kr, varav 27 950 000 kr gick till media

...hade biblioteket 89 helårsanställda

...höll biblioteket öppet 69 timmar i veckan

...fick biblioteket 2 645 frågor till sin elektroniska referenstjänst

...prenumererade biblioteket på 13 171 elektroniska tidskrifter och 1 364 403 fulltextdokument laddades ner

...hade biblioteket 955 134 böcker i sina samlingar, varav 240 039 var elektroniska

...erbjöd biblioteket 127 databaser

...genomfördes 522 686 lånetransaktioner, inklusive omlån, via katalogen

...skickades 10 103 böcker som fjärrlån till andra bibliotek och 3 396 böcker beställdes som fjärrlån till användare på Linköpings universitet

...publicerades 153 avhandlingar och 835 uppsatser och 903 artiklar parallellpublicerades

...genomfördes 1530 timmars undervisning för studenter och anställda vid Linköpings universitet

 

Relaterat

LiU i siffror


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 18 08:15:09 CEST 2016