Göm menyn

Vallabiblioteket

Vallabiblioteket återfinns i D-huset på Campus Valla. Våra samlingar omfattar ett brett spektrum från humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap. Här finns också riksdagstryck och annat offentligt tryck, läromedel, skön-, barn- och ungdomslitteratur, liksom en samling mikrofilmade svenska dagstidningar. Biblioteket har status som Europeiskt dokumentationscentrum (EDC), vilket innebär att vi tillhandahåller information och resurser om EU:s officiella utgivning. 

Under dagtid finns erfarna bibliotekarier på plats för handledning och hjälp med informationssökning. Vardagar efter kl. 17.00 är biblioteket bemannat enbart av studentmedhjälpare och då råder begränsad service.

På biblioteket finns en tyst läsesal, läsplatser för enskilda och grupper, datorer, även syn- och taldatorer samt skrivare/kopiatorer.

Ann Tobin är avdelningschef.

Besöksadress

Hus D, ingång 41, Campus Valla

Postadress

Vallabiblioteket, Linköpings universitetsbibliotek, 581 83 Linköping

Kontakt

Kontakta oss valla@bibl.liu.se

Telefon013-28 19 10

Personal

E-post och telefonnummer till bibliotekets personal

 

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 12 14:17:42 CET 2017