Göm menyn

Organisation

Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta bestämmande organ. Styrelsen leds av prorektor och i den sitter företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Protokoll och verksamhetsberättelser finns på biblioteksstyrelsens sida.

Biblioteksledning

Överbibliotekarien har till sin hjälp ett ledningsråd bestående av biträdande överbibliotekarien, avdelningscheferna samt personalintendenten.

Funktionsansvariga

Bibliotekets verksamhet är indelad i ett antal så kallade funktionsområden, utifrån vilka de funktionsansvariga ska verka för ökad nytta och höjd kvalitet för bibliotekets användare.

 

Bibliotekets organisation

 

Bibliotekets organisationskarta

 

Biblioteket i universitetets organisation

LiU:s organisationskarta

Avdelningen för mediaförsörjning

Avdelningen ansvarar för inköp av media, mottagning av pliktexemplar och gåvor, samt hanterar abonnemang för databaser och andra e-resurser. Fjärrlånavdelningen och bibliotekets bokvård finns inom avdelningen. Anna Bladh är chef för avdelningen.

Kontakt

Personal vid Mediaförsörjning

Postadress:

Linköpings universitetsbibliotek
Avdelningen för mediaförsörjning
581 83 Linköping

Vi finns i Hus D, Campus Valla

Publiceringens infrastruktur

Publiceringens infrastruktur (PI) är en avdelning inom Universitetsbiblioteket som organiserar Linköping University Electronic Press (LiU E-Press), bibliometri, open access och arbetar med frågor som berör upphovsrätt och plagiering, referenshanteringssystem och dataarkivering. PI lyder under Biblioteksstyrelsen. Anneli Friberg är avdelningens chef.

Kontakt

Personal vid Publiceringens infrastruktur


Postadress:

Linköping University Electronic Press
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Vi finns i hus D på Campus Valla


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 04 10:59:19 CEST 2018