Göm menyn

Studera i biblioteket

Välkommen att använda biblioteket som din studieplats. Vi erbjuder dig många olika resurser som hjälper dig i ditt arbete.

Här finns bland annat möjlighet till studier vid enskilda läsplatser eller i något av grupprummen. Du kan också kopiera och skriva ut hos oss, eller låna någon av våra datorer.

Under dagtid finns erfarna bibliotekarier på plats för handledning och hjälp med informationssökning. Vardagar efter 17.00 samt lördagar och söndagar är biblioteken bemannade enbart av studentmedhjälpare och då råder begränsad service.

Du hittar mer information om att studera i biblioteket via länkarna i menyn till vänster på den här sidan.

Campus Norrköpings bibliotek

På Campus Norrköpings bibliotek finns det 115 läsplatser, fyra grupprum, 15 grupparbetsplatser av varierande storlek och en tyst läsesal med 22 platser. Även i biblioteket finns tysta zoner för enskilt arbete utmärkta med skyltar. Där ska ljudnivån vara så låg som möjligt.

Det finns också två datorsalar som fungerar som öppna arbetsplatser när de inte är bokade för undervisning.

Mer om Campus Norrköpings bibliotek

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket, Campus US, finns det cirka 240 studieplatser. Det finns också en tyst läsesal med 29 platser och tre grupprum med totalt 30 sittplatser.

Det finns en undervisningssal på Medicinska biblioteket.

Mer om Medicinska biblioteket

Vallabiblioteket

Vallabiblioteket på Campus Valla erbjuder över 100 enskilda läsplatser, 10 grupprum med sammanlagt drygt 60 platser, en tyst läsesal med 34 platser och ett stort antal platser avsedda för grupparbete.

Det finns även en undervisningssal på plan 4, högst upp i biblioteket.

Mer om VallabiblioteketSidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 04 11:42:09 CEST 2017