Göm menyn

Datorer och IT

På biblioteket finns datorer som du kan logga in på och använda om du är student, anställd eller registrerad låntagare.

Datorer

De flesta av datorerna har Office-paketet installerat (datorer som inte har det är uppmärkta). Vissa av dem är utrustade med specialprogram och/eller -hårdvara. På våra bibliotek i Linköping och Norrköping finns det datorer anpassade för studenter med läshinder.

Campus Norrköpings bibliotek

Utöver de 22 datorer som står på olika håll på Campus Norrköpings bibliotek så finns det även datorer i de två dator-/undervisningssalarna, på plan 4. Du kan använda datorerna i salarna om dessa inte är bokade för undervisning eller dylikt.

En av datorerna på biblioteket är avsedd att användas för mikrofilmsläsning och kan bokas via kontakt med lånedisken. Hörlurar till datorerna finns till utlån i disken. 

Vallabiblioteket

På Vallabiblioteket finns 34 datorer utplacerade på olika platser.

Det finns två datorer för mikrofilmsläsning, som är bokningsbara via lånedisken.

Vallabiblioteket erbjuder också ett rum med TV- och DVD-utrustning, som kan bokas på plats i biblioteket. Fråga i lånedisken.

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket finns det 24 publika datorer.

TV-/DVD-utrustning kan bokas i lånedisken.

Logga in

Studenter och anställda på LiU loggar in med LiU-ID och tillhörande lösenord (på AD-domänen).

Övriga biblioteksbesökare loggar in enligt följande. Användarnamnet anger du så här: PUB\personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Lösenordet är ditt lånekortsnummer (14 siffror, börjar på 205...).

 

Regler för datoranvändning

Användningen av bibliotekets datorer ska följa det regelverk för datoranvändning som finns inom Linköpings universitet:

  • Användning av bibliotekets datorer kräver personlig inloggning.
  • Datoranvändning ska ske i enlighet med SUNET:s etiska regler.
  • Intrång eller försök till intrång i bibliotekets datasystem eller andra datasystem betraktas som sabotage och kommer att polisanmälas.

Trådlöst nätverk

På våra bibliotek kan du, om du är student eller anställd, ansluta dig till de trådlösa nätverken Eduroam och Netlogon.

Om Eduroam och Netlogon på LiU-IT:s hemsidaSidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 20 08:39:04 CEST 2018