Göm menyn

God arbetsmiljö

Det fysiska bibliotekets huvudsakliga syfte är att vara en arbetsplats för universitetets studenter och anställda.

För att det ska fungera så finns det vissa ordningsregler som du som besökare ska respektera:

  • Du ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras.
  • Det ska vara tyst i läsesalarna.
  • Inom övriga delar av biblioteket ska samtalstonen vara lågmäld.
  • Ringsignalen i din mobiltelefon ska vara avstängd när du är på biblioteket.
  • Om du inte rättar dig efter bibliotekspersonalens anvisning kan överbibliotekarien upphäva din lånerätt och ditt tillträde till biblioteket för viss tid.

Mat och dryck

Det är tillåtet med lättare förtäring, som snacks och liknande, och alkoholfria drycker i biblioteket. Det är dock inte tillåtet att äta lunch eller varm mat i bibliotekets lokaler. Ingen dryck är tillåten när du använder bibliotekets datorer.

Fråga oss

Relaterat:

Låneregler (PDF)Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri May 25 15:13:58 CEST 2018