Göm menyn

Kurslitteratur

På biblioteket finns den litteratur som du behöver för att kunna genomföra dina kurser, både till hemlån och som så kallat kursreferensexemplar, som du som student kan låna och läsa på eller i anslutning till biblioteket.

Policy

Gällande från och med 2006, reviderad i maj 2014

Vår policy är att kurslitteratur

  • Ska finnas på biblioteket vid det campus där utbildningen är aktuell.
  • Av varje obligatorisk kursbok ska finnas ett kursreferensexemplar och minst ett hemlåneexemplar i gällande upplaga, i tryckt eller elektronisk form.
  • Det ska finnas resurslitteratur för vidare läsning i anslutning till varje kurs. Resurslitteraturen anskaffas av respektive kontaktbibliotekarie i samråd med studenter och kursansvarig lärare.

Inköpsförslag välkomnas! För kurslitteratur och resurslitteratur är open access-publikationer och e-böcker speciellt lämpade, eftersom de är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt.

Kursreferensexemplar

Som student har du tillgång till kursreferensexemplar som kan lånas over dagen. Gemensamt för kursreferensexemplaren är att de är uppmärkta med röda ryggetiketter märkta "REFKURS".

Reglerna för huruvida du lånar kursreferensexemplaren med ditt lånekort respektive om du får ta med dem utanför bibliotekets lokaler ser lite olika ut beroende på vilket bibliotek som böckerna finns på (se nedan).

Viktigt att tänka på när du lånar kursreferensexemplar med ditt lånekort är att de måste lämnas tillbaka samma dag, detta för att undvika att du drabbas av en förseningsavgift på 200 kr per bok.

Campus Norrköpings bibliotek

I Norrköping står kursreferensexemplaren ute på hyllorna tillsammans med övriga böcker, placerade först inom ämnet efter referenslitteraturen. Du kan läsa böckerna på plats i biblioteket, eller låna och läsa dem på valfri plats i Kåkenhus.

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket står kursreferensexemplaren ute på hyllorna tillsammans med övriga böcker och kan läsas på plats i biblioteket. Om du behöver ta med dig ett kursreferensexemplar till läsesalen på plan 9 eller till Clinicum kan personalen i informationsdisken låna ut boken till dig.

Vallabiblioteket

Kursreferensexemplaren på Vallabiblioteket är placerade bakom låne- och informationsdisken strax innanför ingången. Du lånar dem med ditt LiU-kort och läser dem i biblioteket eller på valfri plats på Campus Valla.Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 08 07:59:45 CET 2017