Göm menyn

Välkommen till universitetsbiblioteket

Välkommen till biblioteket

David Lawrence, överbibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek

Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma resurs för informationsförsörjning, i första hand för vetenskaplig forskning och högre studier. Vår strävan är att ständigt öka samverkan med, och nyttan för, forskare, lärare och studenter.

Linköpings universitetsbibliotek har cirka 100 anställda vid fyra bibliotek som är belägna vid fyra Campus. Vi har en stark ställning som ett bibliotek i framkant, med kompetenta och engagerade medarbetare på en trivsam och utvecklande arbetsplats. Biblioteket ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av lika villkor och vi arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Bibliotekets verksamhetsområden utvecklas kontinuerligt och förändringarna kommer snabbt. Vi satsar därför på en aktiv omvärldsbevakning med sikte på relevant kompetensutveckling och strategisk rekrytering.

 

David Lawrence
Överbibliotekarie

 

Policydokument

Pdf ikonInriktningsdokument 2016-

Pdf ikonLåne- och ordningsregler

Pdf ikon

Pdf ikonBemötandepolicy

jobba på biblioteket

Är du intresserad av att söka anställning på LiU eller hos oss på biblioteket? Via universitetets sida Jobba på LiU hittar du alla aktuella annonser.

 

Jobba som Studentmedhjälpare

Du som är student vid Linköpings universitet eller går en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning vid annan högskola kan bli studentmedhjälpare på biblioteket.

För ytterligare information, kontakta oss via biblioteket@liu.se.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 04 15:21:16 CEST 2018