Göm menyn

Open access 

Open access (OA) eller öppen tillgång betyder att vetenskapliga artiklar publiceras fritt tillgängligt på nätet. Open access tillåter vem som helst att läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut samt att använda texterna på ett sådant sätt att de inte bryter mot någon upphovsrättslig lag.

Open access ingår som en del i paraplybegreppet open science, som tar sikte på att öppna flera delar av forskningsprocessen. Centrala delar är, förutom open access, öppna lärresurser, öppna källkoder, open peer review och öppna forskningsdata. Den centrala tanken är att detta bidrar till att öka kvalitén på forskningen och ser till att forskningsresultaten kommer alla till del.

All publicerad forskning ska på sikt bli fritt tillgänglig för alla utan kostnad. I de flesta fall betyder det att publiceringskostnaden flyttas från läsaren till författaren. Det finns dock OA-tidskrifter där publiceringen är gratis.

Olika typer av OA

Det finns i huvudsak tre typer av open access vilka brukar benämnas guld open access, hybrid open access och grön open access.

Guld (gold) open access

Hybrid open access

Grön open access

OA-publicering i en tidskrift som endast har fritt tillgängliga artiklar. Vi rekommenderar detta, eftersom artiklarna då kan bli lästa av många. Artiklar som publiceras open access i en prenumerationstidskrift där de flesta artiklar finns bakom en betalvägg. Vi rekommenderar inte hybrid open access då det oftast är dyrare än guld och dessutom minskar synligheten på artiklarna då dessa drunknar bland ett större antal artiklar bakom betalvägg. Artiklar som publiceras open access med fördröjning antingen på förlagets eller någon annan plattform. Ofta är det en annan version än den publicerade som läggs ut. Kallas ofta parallellpublicering Ungefär 90% av alla artiklar kan parallellpubliceras. Läs mer på E-press sida om parallellpublicering.

 

Varför publicera open access? 

Artiklar som publiceras OA hamnar inte bakom någon betalvägg och blir mer synliga än artiklar som publiceras i traditionella prenumerationstidskrifter. Då blir de också mer lästa och mer citerade. Den ökade tillgängligheten innebär att artiklarna blir mer lästa och mer citerade än de som bara publiceras bakom betalvägg. 

I de flesta prenumerationstidskrifter skrivs upphovsrätten över till förlaget/tidskriften. När man publicerar open access behåller man som regel en större del av sin upphovsrätt. Genom licenser från Creative Commons anger du som författare vad andra ska få göra med din artikel. Creative Commons är ofta mycket bra för dig som författare. Vi ger gärna råd om vilken licens du bör välja, om du är tveksam.

Image of Open access logotype with arrows to images explaining advantages of OA publishing

Många fördelar med open access.

 

 

Forskningsfinansiären kräver ofta OA-publicering

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på OA-publicering. Se vidare vår sida om finansiärers krav på OA.  

Vissa OA-tidskrifter är inte seriösa 

De flesta OA-tidskrifter är seriösa, men det är viktigt att komma ihåg att det finns ett antal tvivelaktiga förlag som agerar på marknaden för open access. Se våra sidor om oseriösa förlag och hur man kan identifiera dem.

Nedsatt publiceringsavgift i vissa open access-tidskrifter

Grön open access (parallellpublicering) är avgiftsfri, medan guld open access respektive hybrid open access ofta innebär en publiceringsavgift (APC) i samband med publiceringen. LiU har inte någon central fond för att hjälpa till att täcka publiceringsavgifterna. LiU-forskare är dock berättigade till nedsatt avgift hos några förlag och i några tidskrifter som en del av villkoren för bibliotekets prenumerationer.

Rabatter på publiceringsavgifter (APC) till LiU-författare ges av följande förlag och tidskrifter. Särskilda villkor kan gälla. I samtliga fall gäller att corresponding author ska vara LiU-affilierad. Även om biblioteket kan erbjuda rabatter även på ett stort antal hybridtidskrifter vill vi framhålla att vi i första hand rekommenderar guldtidskrifter.

 

Nu kan du som forskare vid LiU få publiceringsavgiften betald vid publicering i rena open access-tidskrifter. Läs mer!

 

Förlag

Typ av OA

Rabatt

Gör så här

 

American Chemical Society

Hybridtidsrkifter (ACS AuthorChoice)

Se information från förlaget.

Ange att institutionsrabatt gäller.

  BMJ Publishing Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter. 25 procent rabatt Se vidare här
 

Institute of Physics

Hybridtidskrifter

Ingen APC utgår

Se vidare här

 

IOS Press

Hybridtidskrifter

Pris för APC 1200 EUR

Ange att institutionsrabatt gäller.

 

Royal Society of Chemistry

Hybridtidskrifter

Ingen APC utgår

Se vidare här

  Royal Society Publishing Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter. 25 procent rabatt Se vidare här
 

Springer

Hybridtidskrifter  (Springer Open)

Ingen APC utgår

Se vidare här

 

Taylor & Francis

Hybridtidskrifter

Ingen APC utgår

Se vidare här

 

 

Tidskrift

Typ av OA

Rabatt

Gör så här

 

PNAS

Hybridtidskrift

350 USD rabatt på APC

Ange att institutionsrabatt gäller

Nyhet

Få publiceringsavgift (APC) betalt vid publicering i rena open access-tidskrifter.
Läs mer!

 

 

 

 

 

 

 

 

Image of Open access logotype

Symbolen för open access.
Ett öppet hänglås.
Bild från Wikimedia (CC BY-SA).


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 12 08:47:54 CEST 2018