Göm menyn

Publicera och registrera vid Linköpings universitet

Både som student och forskare kan du publicera dig via universitetets elektroniska förlag Linköping University Electronic Press (LiU E-Press). De flesta forskningspublikationer som skrivs vid Linköpings universitet registreras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

På LiU E-Press kan du publicera ett brett utbud av publikationstyper i fulltext, däribland doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensproceedings, rapporter, serier och longitudinella databaser.

Registrera och publicera på LiU E-Press och i DiVA

Studentuppsatser och examensarbeten

Du som skriver ett examensarbete vid LiU ska normalt publicera detta elektroniskt, om inga upphovsrättsliga hinder finns. Vanligtvis finns det inga upphovsrättsliga hinder om inte arbetet är sekretessbelagt. Biblioteket tar inte längre emot eller katalogiserar tryckta uppsatser och examensarbeten.

Registrera och publicera ditt examensarbete

Doktors- och licentiatavhandlingar

Linköpings universitet tillåter två typer av avhandlingar:

  • monografier, som publiceras i sin helhet
  • sammanläggningsavhandlingar med ett antal publicerade artiklar

Publicera din avhandling elektroniskt

Tilldelning av ISBN och avhandlingsnummer

Böcker och avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN-nummer. Avhandlingar får också ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Informationen vi behöver för att ordna detta är:

  • ditt namn
  • ditt födelseår
  • bokens titel
  • eventuellt disputationsdatum
  • utgivande institution
  • den/de serier som boken ska ingå i (till exempel Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations).

Skicka uppgifterna till isbn@bibl.liu.se.

Observera! För avhandlingsserien ”Studies in Arts and Science” ansvarar Coyntha Sedvall, coyntha.sedvall@liu.se

Leverera avhandlingar till universitetsbiblioteket

En avhandling publicerad vid LiU ska lämnas i 10 exemplar till biblioteket. Om avhandlingen inte publiceras elektroniskt lämnas 40 exemplar. En licentiatavhandling lämnas i 3 exemplar. Kontaktperson vid biblioteket är Karin Eriksson.

ISSN

ISSN tilldelas tidskrifter, tidningar och årsböcker och utgör en unik identifikation av publikationen. För ytterligare information se ISSN Sverige vid Kungliga Biblioteket. Kontaktperson vid biblioteket är Eva-Lisa Holm Granath.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 17 09:41:12 CEST 2017