Göm menyn

Publicera och sprida

De val du gör när du ska publicera ditt arbete och dina resultat är avgörande för hur de sprids och synliggörs.

Publicera och registrera vid Linköpings universitet

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är universitetets elektroniska förlag, med inriktning mot att göra forskningen vid Linköpings universitet fritt tillgänglig. På LiU E-Press kan du publicera ett brett utbud av publikationstyper i fulltext, däribland doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensproceedings, rapporter, serier och longitudinella databaser.

Som student vid LiU kan du registrera och publicera ditt examensarbete via LiU E-Press.

Som forskare vid LiU kan du bland annat publicera din avhandling elektroniskt via LiU E-Press, och registrera dina forskningspublikationer i DiVA.

Läs mer om att publicera och registrera vid LiU

Publicera open access

Open access- och parallellpublicering är viktiga och växande sätt att publicera som kan bidra till spridningen av din forskning, samtidigt som den blir fritt tillgänglig. Flera av Sveriges forskningsfinansiärer kräver open access-publicering av forskningsresultat som de finansierat. Detta kan uppnås med parallellpublicering och ”guld” open access, det vill säga omedelbar publicering i tidskrifter som inte kräver en prenumerationsavgift för att läsa. Samtidigt håller en förståelse på att växa fram inom forskarvärlden för värdet av att man tillgängliggör sin forskningsdata i öppna digitala forskningsarkiv.

Läs mer om att publicera open access

Publicera strategiskt

Inför varje publicering är det viktigt att du utvärderar den tidskrift du planerar att vända dig till. Vi har listat några av de aspekter som är värda att tänka på.

Läs mer om att publicera strategiskt

Sociala medier och nätverk för forskare

Sociala medier är olika typer av kanaler för kommunikation som finns tillgängliga på webben, till exempel bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk och wikis. Sociala medier och nätverk kan användas av dig som forskare i professionellt syfte för att underlätta spridning av både publikationer och forskningsresultat. Dessa verktyg kan även hjälpa dig att bygga nätverk och omvärldsbevaka inom ditt fält.

Läs mer om sociala medier för forskare

Relaterat

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, och mäter till exempel produktivitet och genomslag. Det kan även användas för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer, och fungerar som ett komplement till peer review vid utvärdering av forskningsmiljöer.  

Biblioteket levererar publiceringsstatistik för LiU och hjälper institutioner och forskargrupper med bibliometriska analyser.

Mer om bibliometri
 

Stödsystem för konferenser

Om du är delaktig i arrangerandet av en konferens kan biblioteket erbjuda ett stödsystem för både inskickade manuskript och granskningsförfarandet, med syfte att hantera inkommande artiklar, peer reviewers och elektronisk publicering av färdiga proceedings. Kontakta Edvin Erdtman


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 15 12:45:14 CET 2018