Göm menyn

Specialsamlingar

Huvuddelen av specialsamlingarna vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) står uppställda bland bibliotekets övriga bestånd, men några är placerade för sig. För placering och sökbarhet se information om respektive samling.

DDR Kulturcentrums bibliotek

DDR Kulturcentrum i Stockholm lades ner i samband med den tyska återföreningen 1990, varefter dess bibliotek inköptes av LiUB. Samlingen omfattar bland annat tyskspråkig skönlitteratur, böcker om samhällslivet i Östtyskland, politiska skrifter och historiska verk. DDR-samlingen är tillfälligt placerad i bibliotekets magasin Bokladan, och kan studeras där på plats efter tidsbokning i Vallabibliotekets informationsdisk, telefon: 013-28 19 10. Böckerna är tillgängliga som hemlån och kan sökas i en till samlingen hörande kortkatalog, som finns inskannad och tillgänglig på webben: DDR-samlingens kortkatalog.

Europeiskt dokumentationscentrum

LiUB har status som Europeiskt dokumentationscentrum (EDC), vilket innebär att biblioteket erbjuder information och resurser om EU:s officiella utgivning.

EMIR-samlingen

Biblioteket upplåter plats för EMIR-samlingen, en donation till Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid LiU som innehåller läspedagogiskt material. Böckerna är för utlån och står utställda bland LiUB:s egna samlingar. EMIR-samlingen är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

Fröbelinstitutets bibliotek

År 1904 startade Maria Moberg Sveriges första folkkindergarten, vilket blev startskottet till förskollärarutbildningen i Norrköping. Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) utgjorde förebild och inspirationskälla och den utbildning till folkkindergartenledarinna som etablerats av Moberg fick sedermera stöd av en förening som 1909 antog namnet Fröbelinstitutet. Verksamheten varade fram till 1949, då den övergick i kommunal regi.

En samling om cirka 1 000 titlar som tillhört Fröbelinstitutets bibliotek i Norrköping och som omfattar litteratur inom förskolepedagogik, barnuppfostran, psykologi och religion samt barnböcker finns idag på Campus Norrköpings bibliotek. Katalogiserade titlar är sökbara via den lokala katalogen och LIBRIS.

Färösamlingen

Vid Vallabiblioteket finns litteratur på färöiska respektive om Färöarna donerad av Ejnar Fors Bergström. Samlingen är katalogiserad och sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

Läromedelssamlingen

Samlingen Läromedel innehåller cirka 15 000 böcker i olika ämnen från förskoleklass till gymnasienivå. Läromedelssamlingen är sökbar endast i den lokala katalogen. Huvuddelen av böckerna står uppställda för sig på Vallabiblioteket, men även på Campus Norrköpings bibliotek finns en mindre samling med läromedel från förskoleklass till mellanstadiet.

MRL Materialbibliotek

MRL (Material Realisation Lab) är Linköpings universitets materialbibliotek. Den fysiska samlingen med materialprover är belägen i A-huset på Campus Valla och är sökbar via LiU E-Press webbplats:

Material Realisation Laboratory

Nordens folkliga akademis bibliotek

Nordens folkliga akademis (NFA:s) bibliotek donerades till Linköpings universitet i juni 2004 efter att Nordiska ministerrådet och samarbetsministrarna fattat beslut om nedläggning i oktober 2003. Donationen tillföll Linköpings universitet efter att universitetsbiblioteket och Avdelningen för vuxenutbildning och folkbildning uttryckt intresse. Folkbildningslitteraturen och den pedagogiska litteraturen utgör en tredjedel av samlingen, som totalt består av cirka 14 600 titlar och även innehåller tidskrifter. NFA-samlingen står uppställd bland LiUB:s egna samlingar och är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

Peter Hellqvists samling

Litteratur om huvudsakligen möbelsnickeri som hantverk, möbelformgivning och materialet trä. Omfattar även verk om den japanska möbelsnickeritraditionen. Samlingen har tillhört möbelsnickaren Peter Hellqvist, som är tidigare elev vid dåvarande Carl Malmstens Verkstadsskola, numera Carl Malmsten Furniture Studies på Lidingö. Peter Hellqvists samling, som består av 257 titlar, återfinns på Byggmästare John Mattsons bibliotek och står uppställd bland bibliotekets övriga bestånd.

Rolf Riklunds samling

En samling med böcker om modern fysik som är donerad av fysikern och LiU-professorn Rolf Riklund. För de titlar som katalogiserats har ett särskilt exlibris tagits fram.

Stenslandsamlingen

Litteratur inom vuxenpedagogik. Donationen är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

Stolpesamlingen

Fransk- och tyskspråkig skönlitteratur och en mindre del litteraturvetenskap från framför allt första delen av 1900-talet. Samlingen har tillhört författaren och filosofie doktorn Sven Stolpe. Böckerna, som stämplas Stolpesamlingen, står uppställda bland LiUB:s egna samlingar och är sökbara via den lokala katalogen och LIBRIS.

Wessénsamlingen

Litteratur inom språkvetenskap. Samlingen har tillhört språkforskaren och ledamoten av Svenska Akademien Elias Wessén. Wessénsamlingen är tillfälligt placerad i bibliotekets magasin Bokladan. Huvuddelen är katalogiserad i den lokala katalogen och i LIBRIS, och kan beställas via bibliotekskatalogen.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 20 09:24:36 CEST 2018