Hide menu

Doctoral Dissertations from Linköping University 1999

This list is sorted according to series title and author's name.

Linköping studies in arts and science

Arheimer, Berit
Riverine nitrogen : analysis and modelling under Nordic conditions. - Linköping : Univ., 1998. - 64 s. - (Linköping studies in arts and science ; 185)
Diss. 1999
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-408-1
Abstract

Artman, Henrik
Distribuerade kunskapsprocesser i ledningscentraler vid nödsituatiner : koordination och situationsmedvetenhet. - Linköping : Univ., 1999. - 215 s. - (Linköping studies in arts and science ; 186)
ISBN 91-7219-418-9
Abstract

Bertilsson, Stefan
Photochemical alterations of dissolved organic matter : impact on heterotrophic bacteria and carbon cycling in lakes. - Linköping : Univ., 1999. - 67 s. - (Linköping studies in arts and science ; 197)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-486-3
Abstract

Bredmar, Margareta
Att göra det ovanliga normalt : kommunikativ varsamhet och medicinska uppgifter i barnmorskors samtal med gravida kvinnor. - Linköping : Univ., 1999. - 343 s. - (Linköping studies in arts and science ; 195)
ISBN 91-7219-475-8
Abstract

Bullington, Jennifer
The Mysterious life of the body : a new look at psychosomatics. - Linköping : Univ., 1999. - 336 s. - (Linköping studies in arts and science ; 190)
ISBN 91-7219-457-X
Abstract

Corell, Elisabeth
The Negotiable desert : expert knowledge in the negotiations of the convention to combat desertification. - Linköping : Univ., 1999. - 286 s. - (Linköping studies in arts and science ; 191)
ISBN 91-7219-467-7
Abstract

Dahlén, Johan
Capillary electrophoresis and multivariate calibration in the analysis of natural waters. - Linköping : Univ., 1999. - 56 s. - (Linköping studies in arts and science ; 199)
Härtill 7 uppsatser
ISBN 91-7219-495-2
Abstract

Eriksson, Rikard
Psykoteknik : kulturell fabricering av personlig identitet. - Stockholm : Carlsson, 1999. - 293 s. - (Linköping studies in arts and science ; 200)
ISBN 91-7203-892-6
Abstract

Färm, Kerstin
"Socialt problem" eller "Som andra och i gemenskap med andra" : föreställningar om människor med utvecklingsstörning. - Linköping : Univ., 1999. - 400 s. - (Linköping studies in arts and science ; 201)
ISBN 91-7219-554-1
Abstract

Lagergren, Lars
Svensk motorcykelkultur. - Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 1999. - 181 s. - (Linköping studies in arts and science ; 192)
ISBN 91-7139-430-3
Abstract

Olsson, Ingrid
Att leva som lytt : handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping. - Linköping : Univ., 1999. - 289 s. - (Linköping studies in arts and science ; 189)
ISBN 91-7219-448-0
Abstract

Olsson, Ole
Från arbete till hobby : en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna. - Linköping : Univ., 1999. - 335 s. - (Linköping studies in arts and science ; 198)
ISBN 91-7219-489-8
Abstract

Pavasars, Ivars
Characterisation of organic substances in waste materials under alkaline conditions. - Linköping : Univ., 1999. - 49 s. - (Linköping studies in arts and science ; 196)
Härtill 7 uppsatser
ISBN 91-7219-485-5
Abstract

Rydstrøm, Helle
Embodying morality : girl's socialization in a North Vietnamese commune. - Linköping : Univ., 1998. - 290 s. - (Linköping studies in arts and science ; 184)
Diss. 1999
ISBN 91-7219-400-6
Abstract

Sanne, Johan M.
Creating safety in air traffic control. - Lund : Arkiv, 1999. - 334 s. - (Linköping studies in arts and science ; 193) (The Pandora series ; 2)
ISBN 91-7924-123-9
Abstract

Ståhl, Margareta
Vår fana röd till färgen : fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890. - Linköping : Univ., 1999. - 380 s. - (Linköping studies in arts and science ; 202
ISBN 91-7219-595-9
Abstract

Svenaeus, Fredrik
The Hermeneutics of medicine and the phenomenology of health : steps towards a philosophy of medical practice. - Linköping : Univ., 1999. - 314 s. - (Linköping studies in arts and science ; 187)
ISBN 91-7219-431-6
Abstract

Sydow, Lena von
Haloacetates in precipitation. - Linköping : Univ., 1998. - 32 s. - (Linköping studies in arts and science ; 183)
Härtill 5 uppsatser
Diss. 1999
ISBN 91-7219-381-6
Abstract

Söderberg, Henriette
Kommunerna och kretsloppet : avloppssektorns förändring från rening till resurshantering. - Linköping : Univ., 1999. - 264 s. - (Linköping studies in arts and science ; 194)
ISBN 91-7219-468-5
Abstract

Söderlind, Ingrid
Barnhem för flickor : barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920. - Stockholm : Stockholmia, 1999. - 400 s. - (Linköping studies in arts and science ; 188) (Monografier / utgivna av Stockholms stad ; 146)
ISBN 91-7031-092-0
Abstract

Tropp, Håkan
Patronage, politics and pollution : precarioius NGO-state relationships : urban environmental issues in South India. - Linköping : Univ., 1998. - 247 s. - (Linköping studies in arts and science ; 182)
Diss. 1999
ISBN 91-7219-378-6
Abstract

Willner, Sam
Det svaga könet? : kön och vuxendödlighet i 1800-talets Sverige. - Linköping : Univ., 1999. - 359 s. - (Linköping studies in arts and science ; 203)
ISBN 91-7219-624-6
Abstract

Linköping studies in education and psychology

Adamson, Lena
Like circles on the water : a study of adolescent identity. - Linköping : Univ., 1999. - 133 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 62)
ISBN 91-7203-533-9
Abstract

Davidsson, Bo
Lärande i produktionssystem : en studie av operatörsarbete i högautomatiserad process- och verkstadsindustri / Bo Davidsson, Per-Olof Svedin. - Linköping : Univ., 1999. - 449 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 63)
ISBN 91-7203-535-5
Abstract

Göransson, Anne
Vision in sight : the relationship between knowledge, health beliefs and treatment outcomes : the case of amblyopia. - Linköping : Univ., 1999. - 134 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 65)
ISBN 91-7203-621-1
Abstract

Lantz, Agneta
Breaking information barriers through information literacy : a longitudinal and interventional study among small-firm managers. - Linköping : Univ., 1999. - 216 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 66)
ISBN 91-7203-622-X
Abstract

Osman, Ali
The "Strangers" among us :the social construction of identity in adult education. - Linköping : Univ., 1999. - 228 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 61)
ISBN 91-7203-530-4
Abstract

Salminen-Karlsson, Minna
Bringing women into computer engineering : curriculum reform processes at two institutes of technology. - Linköping : Univ., 1999. - 253 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 60)
ISBN 91-7203-484-7
Abstract

Svedin, Per-Olof
Lärande i produktionssystem : en studie av operatörsarbete i högautomatiserad process- och verkstadsindustri / Bo Davidsson, Per-Olof Svedin. - Linköping : Univ., 1999. - 449 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 63)
ISBN 91-7219-535-5
Abstract

Thunborg, Camilla
Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. - Linköping : Univ., 1999. - 314 s. - (Linköping studies in education and psychology ; 64)
ISBN 91-7219-555-X
Abstract

Linköping studies in information science. Dissertation

Avdic, Anders
Användare och utvecklare : om anveckling med kalkylprogram. - Linköping : Univ., 1998. - 369 s. - (Linköping studies in information science. Dissertation ; 3)
ISBN 91-7219-606-8
Abstract

Linköping studies in management and economics. Dissertations

Brehmer, Per-Olof
Towards a model of lean freight transport operations. - Linköping : Univ., 1999. - 192 s. - (Linköping studies in management and economics. Dissertations ; 38)
ISBN 91-7219-440-5
Abstract

Danilovic, Mike
Loop : leadership and organization of integration in product development. - Linköping : Univ., 1999. - 249 s. - (Linköping studies in management and economics. Dissertations ; 40)
ISBN 91-7219-593-2
Abstract

Fang, Tony
Chinese culture and Chinese business negotiating style. - Linköping : Univ., 1999. - 55 s. - (Linköping studies in management and economics. Dissertations ; 39) (Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering ; 31)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-551-7
Abstract

Linköping studies in science and technology. Dissertations

Alvandpour, Atila
Power estimation and low power CMOS circuit techniques. - Linköping : Univ., 1999. - 163 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 587)
ISBN 91-7219-503-7
Abstract

Andersson, Dick
Conformational studies of protein structure and dynamics. - Linköping : Univ., 1999. - 57 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 614)
Härtill 4 uppsatser
ISBN 91-7219-643-2
Abstract

Bachinger, Thomas
Multisensor arrays for bioprocess monitoring. - Linköping : Univ., 1999. - 141 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 610)
ISBN 91-7219-619-X
Abstract

Bergman, Niclas
Recursive Bayesian estimation : navigation and tracking applications. - Linköping : Univ., 1999. - 204 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 579)
ISBN 91-7219-473-1
Abstract

Bergquist, Bjarne
Statistical approaches to PM steel process improvements. - Linköping : Univ., 1999. - 172 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 574)
ISBN 91-7219-453-7
Abstract

Bröms, Per
Polymer light emitting devices : a study on how the electrode-polymer interface affects the performance of polymer light emitting devices. - Linköping : Univ., 1999. - 118 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 570)
ISBN 91-7219-449-9
Abstract

Coradeschi, Silvia
Anchoring symbols to sensory data. - Linköping : Univ., 1999. - 136 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 611)
ISBN 91-7219-623-8
Abstract

Dalfors, Joakim
Photoluminescence studies of the electronic structure in some III-V quantum structures. - Linköping : Univ., 1999. - 50 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 560)
Härtill 7 uppsatser
ISBN 91-7219-398-0
Abstract

Edström, Krister
Switched bond graphs : simulation and analysis. - Linköping : Univ., 1999. - 290 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 586)
ISBN 91-7219-493-6
Abstract

Egilsson, Tryggvi
Bound excitons in silicon carbide. - Linköping : Univ., 1999. - 122 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 588)
ISBN 91-7219-505-3
Abstract

Eklöv, Tomas
Methods to improve the selectivity of gas sensor systems. - Linköping : Univ., 1999. - 188 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 573)
ISBN 91-7219-452-9
Abstract

Ellison, Alexandre
Silicon carbide growth by high temperature CVD techniques. - Linköping : Univ., 1999. - 201 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 599)
ISBN 91-7219-551-7
Abstract

Ericsson, Mikael
Supporting the use of design knowledge : an assessment of commenting agents. - Linköping : Univ., 1999. - 278 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 592)
ISBN 91-7219-532-0
Abstract

Eriksson, Lars
Spark advance : modeling and control. - Linköping : Univ., 1999. - 183 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 580)
ISBN 91-7219-479-0
Abstract

Forssell, Urban
Closed-loop identification : methods, theory, and applications. - Linköping : Univ., 1999. - 247 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 566)
ISBN 91-7219-432-4
Abstract

Hallberg, Niklas
Incorporating user-values in the design of information systems and services in the public sector : a methods approach. - Linköping : Univ., 1999. - 103 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 596)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-543-6
Abstract

Hansson, Jörgen
Value-driven multi-class overload management in real-time database systems. - Linköping : Univ., 1999. -171 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 595)
ISBN 91-7219-542-8
Abstract

Hellgren, Niklas
Sputtered carbon nitride thin films. - Linköping : Univ., 1999. -152 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 604)
ISBN 91-7219-597-5
Abstract

Henning, Dag
Optimisation of local and national energy systems : development and use of the MODEST model. - Linköping : Univ., 1998. - 209 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 559)
Härtill 6 uppsatser
Diss. 1999
ISBN 91-7219-392-1
Abstract

Herbertsson, Jonas
Enterprise oriented design for manufacture : on the adaptation and application of DFM in an enterprise. - Linköping : Univ., 1999. - 183 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 584)
ISBN 91-7219-491-X
Abstract

Hörnquist, Michael
Aperiodically ordered structures in one dimension. - Linköping : Univ., 1999. - 214 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 558)
ISBN 91-7219-391-3
Abstract

Jenvald, Johan
Methods and tools in computer-supported taskforce training. - Linköping : Univ., 1999. - 226 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 598)
ISBN 91-7219-547-9
Abstract

Johansson, C. G. Mikael
Social and organizational aspects of requirements engineering methods. - Linköping : Univ., 1999. - 82 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 594)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-541-X
Abstract

Josifovski, Vanja
Design, implementation and evaluation of a distributed mediator system for data integration. - Linköping : Univ., 1999. - 173 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 582)
ISBN 91-7219-482-0
Abstract

Karlsson, Björn
A toolbox for sensor data fusion in industrial automation. - Linköping : Univ., 1999. - 89 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 601)
Härtill 7 uppsatser
ISBN 91-7219-556-8
Abstract

Karlsson, Lars
Actions, interactions and narratives. - Linköping : Univ., 1999. - 222 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 593)
ISBN 91-7219-534-7
Abstract

Karlsson, Lennart
Arc evaporated titanium carbonitride coatings. - Linköping : Univ., 1999. - 189 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 565)
ISBN 91-7219-420-0
Abstract

Kovordányi, Rita
Modeling and simulating inhibitory mechanisms in mental image reinterpretation : towards cooperative human-computer creativity. - Linköping : Univ., 1999. - 280 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 589)
ISBN 91-7219-506-1
Abstract

Kroslid, Dag
In search of quality management : rethinking and reinterpreting. - Linköping : Univ., 1999. - 152 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 590) (Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering ; 27)
ISBN 91-7219-507-X
Abstract

Larsson, Magnus
Behavioral and structural model based approaches to discrete diagnosis . - Linköping : Univ., 1999. - 220 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 608)
ISBN 91-7219-616-5
Abstract

Lin, Ling
Management of 1-D sequence data - from discrete to continuous. - Linköping : Univ., 1999. - 202 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 561)
ISBN 91-7219-402-2
Abstract

Lindström, Jörgen
Does distance matter? : on geographical dispersion in organisations. - Linköping : Univ., 1999. - 45 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 567) (Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering ; 24)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-439-1
Abstract

Lovén, Eva
Planned change and inertia : integrating technology, organization and human aspects. - Linköping : Univ., 1999. - 84 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 562)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-404-9
Abstract

Macák, Karol
Reactive sputter deposition process of Al2O3 and characterization of a novel high plasma density pulsed magnetron discharge. - Linköping : Univ., 1999. - 69 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 606)
Härtill 7 uppsatser
ISBN 91-7219-613-0
Abstract

Merkel, Magnus
Understanding and enhancing translation by parallel text processing. - Linköping : Univ., 1999. - 232 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 607)
ISBN 91-7219-614-9
Abstract

Mu, Fenghao
Design of large scale and high speed integrated systems. - Linköping : Univ., 1999. - 219 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 564)
ISBN 91-7219-414-6
Abstract

Norberg, Petronella
Gas flow and chemical reactions in submicron channels. - Linköping : Univ., 1999. - 219 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 575)
ISBN 91-7219-458-8
Abstract

Noort, Danny van
Affinity biosensors with porous and multi-array surfaces. - Linköping : Univ., 1999. - 130 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 609)
ISBN 91-7219-618-1
Abstract

Nyberg, Mattias
Model based fault diagnosis : methods, theory, and automotive engine applications. - Linköping : Univ., 1999. - 271 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 591)
ISBN 91-7219-521-5
Abstract

Olsson, Jonas
Linear codes with performance close to the Singleton bound. - Linköping : Univ., 1999. - 118 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 605)
ISBN 91-7219-611-4
Abstract

Palmkvist, Kent
Studies on the design and complementation of digital filters. - Linköping : Univ., 1999. - 152 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 583)
ISBN 91-7219-488-X
Abstract

Persson, Clas
Electronic structure of intrinsic and doped silicon carbide and silicon. - Linköping : Univ., 1999. - 218 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 568)
ISBN 91-7219-442-1
Abstract

Pettersson, Leif A. A.
Optical modelling and characterization of layers and multilayer structures : organic and optoelectronic devices and spectroscopic ellipsometry. - Linköping : Univ., 1999. - 178 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 600)
ISBN 91-7219-552-5
Abstract

Ragnemalm, Eva L.
Student modelling based on collaborative dialogue with a learning companion. - Linköping : Univ., 1999. - 174 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 563)
ISBN 91-7219-412-X
Abstract

Ramdén, Christer
Experimental methods in valve characteristic assessment. - Linköping : Univ., 1999. - 214 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 577)
ISBN 91-7219-466-9
Abstract

Sandström, Per
Growth of Ag/Ni thin films and multilayers. - Linköping : Univ., 1999. - 146 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 603)
ISBN 91-7219-596-7
Abstract

Sannelius, Mikael
On complex hydrostatic transmissions : design of a two-motor concept using computer-aided development tools. - Linköping : Univ., 1999. - 149 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 569)
ISBN 91-7219-445-6
Abstract

Sethson, Magnus
Complex cavity analysis : analytical fluid-power models using CAD information. - Linköping : Univ., 1999. - 136 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 576)
ISBN 91-7219-464-2
Abstract

Stenman, Anders
Model on demand : algorithms, analysis and applications. - Linköping : Univ., 1999. - 190 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 571)
ISBN 91-7219-450-2
Abstract

Svanström, Mattias
Ternary codes with weight constraints. - Linköping : Univ., 1999. - 87 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 572)
ISBN 91-7219-451-0
Abstract

Syväjärvi, Mikael
High growth rate epitaxy of SiC : growth processes and structural quality. - Linköping : Univ., 1999. - 162 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 602)
ISBN 91-7219-592-4
Abstract

Tobias, Peter
Silicon carbide field-effect devices studied as gas sensors for exhaust gas monitoring. - Linköping : Univ., 1999. - 87 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 585)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-492-8
Abstract

Vikinge, Trine Platou
Surface plasmon resonance for the detection of coagulation and protein interactions. - Linköping : Univ., 1999. - 115 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 612)
ISBN 91-7219-628-9
Abstract

Vimarlund, Vivian
An economic perspective on the analysis of impacts of information technology : from case studies in health-care towards general models and theories. - Linköping : Univ., 1999. - 78 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 597)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-444-4
Abstract

Zangooie, Shahin
Fabrication, characterization and applications of porous silicon thin films and multilayered systems. - Linköping : Univ., 1999. - 148 s. - (Linköping studies in science and technology. Dissertations ; 581)
ISBN 91-7219-481-2
Abstract

Linköping University medical dissertations

Abdiu, Avni
Growth regulation in sarcomas : studies in vivo and in cell culture. - Linköping : Univ., 1999. - 51 s. - (Linköping University medical dissertations ; 585)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-328-X
Abstract

Andersson, Kerstin
Inhibition of phagocyte signaling by the Yersinia virulence protein YopH. - Linköping : Univ., 1999. - 63 s. - (Linköping University medical dissertations ; 591)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-338-7
Abstract

Blom, René
Sarcoma of the female genital tract : histopathology, DNA cytometry, p53 and mdm-2 analysis related to prognosis. - Linköping : Univ., 1999. - 129 s. - (Linköping University medical dissertations ; 583)
ISBN 91-7219-325-5
Abstract ¿ Abstract

Bäckman, Anders
Neisseria meningitidis and diagnosis of bacterial meningitis : genotypic and phenotypic characterization, antibiotic susceptibility and PCR detection. - Linköping : Univ., 1999. - 55 s. - (Linköping University medical dissertations ; 589)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-335-2
Abstract

Cao, Jun
Characterization of antibodies against Helicobacter pylori. - Linköping : Univ., 1999. - 70 s. - (Linköping University medical dissertations ; 604)
Härtill 4 uppsatser
ISBN 91-7219-558-4
Abstract

Chatziarsenis, Marios
New policies at Nosokomio Neapolis : introducing small areas research and development in a Cretan primary/hospital care setting. - Linköping : Univ., 1999. - 148 s. - (Linköping University medical dissertations ; 579)
ISBN 91-7219-321-2
Abstract

Dimberg, Jan
Studies on expression and regulation of phospholipase A2 and cyclooxygenase 2 in gastrointestinal tissues with special reference to colorectal cancer. - Linköping : Univ., 1999. - 49 s. - (Linköping University medical dissertations ; 610)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-564-9
Abstract

Dizdar, Nil
Microdialysis as a tool in studies of L-Dopa and metabolites in malignant melanoma and Parkinson's disease. - Linköping : Univ., 1999. - 142 s. - (Linköping University medical dissertations ; 588)
ISBN 91-7219-332-8
Abstract

Duchén, Karel
Human milk factors and atopy in early childhood. - Linköping : Univ., 1999. - 170 s. - (Linköping University medical dissertations ; 580)
ISBN 91-7219-322-0
Abstract

Edéll-Gustafsson, Ulla
Sleep, psychological symptoms and quality of life in patients undergoing coronary artery bypass grafting. - Linköping : Univ., 1999. - 141 s. - (Linköping University medical dissertations ; 584)
ISBN 91-7219-324-7
Abstract

Ekerfelt, Christina
Interferon-gamma and interleukin-4 in health and disease : studies on Borrelia infection, inflammatory polyneuropathies and normal pregnancy. - Linköping : Univ., 1999. - 137 s. - (Linköping University medical dissertations ; 611)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-566-5
Abstract

Fall, Per-Arne
Aspects of Parkinson's disease : epidemiology, risk factors and ECT in advanced disease. - Linköping : Univ., 1999. - 65 s. - (Linköping University medical dissertations ; 593)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-336-0
Abstract

Garpenholt, Örjan
Vaccination against Haemophilus influenzae type b in Sweden : aspects of epidemiology, economy and the process of introduction. - Linköping : Univ., 1999. - 68 s. - (Linköping University medical dissertations ; 602)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-347-6
Abstract

Henriksson, Marketta
Rehabilitation and evaluation after anterior cruciate ligament injury : function, stability and postural control. - Linköping : Univ., 1999. - 38 s. - (Linköping University medical dissertations ; 614)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-570-3
Abstract

Holmlund, Gunilla
The polymorphism of the minisatellite system D2S44. - Linköping : Univ., 1999. - 46 s. - (Linköping University medical dissertations ; 596)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-344-1
Abstract

Jansson, Kjell
Treatment in dilated cardiomyopathy : with special emphasis on beta-adrenergic receptor blockade and angiotensin-converting enzyme inhibition. - Linköping : Univ., 1999. - 55 s. - (Linköping University medical dissertations ; 590)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-333-6
Abstract

Jenmalm, Maria C.
Development of IgG subclass antibodies to allergens in early childhood. - Linköping : Univ., 1999. - 135 s. - (Linköping University medical dissertations ; 603)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-348-4
Abstract

Jiang, Chonghe
Prolonged modulation of the micturition reflex by electrical stimulation. - Linköping : Univ., 1999. - 50 s. - (Linköping University medical dissertations ; 582)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-326-3
Abstract

Lundgren, Anna
Perifer intravenös infart i klinisk rutin : utveckling av omvårdnadsrutiner för att minska risken för komplikationer. - Linköping : Univ., 1999. - 51 s. - (Linköping University medical dissertations ; 587)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-330-1
Abstract

Löfgren, Ragnhild
Phagocytic-receptor signaling in human neutrophils. - Linköping : Univ., 1999. - 56 s. - (Linköping University medical dissertations ; 608)
Härtill 4 uppsatser
ISBN 91-7219-562-2
Abstract

Maletius, Wolfgang
Long term prognosis of intraarticular knee injuries. - Linköping : Univ., 1999. - 41 s. - (Linköping University medical dissertations ; 586)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-329-8
Abstract

Nordström, Marie
Epidemiological aspects on hairy cell leukaemia. - Linköping : Univ., 1999. - 58 s. - (Linköping University medical dissertations ; 592)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-334-4
Abstract

Olejnicka, Beata Teresa
Insulin-producing cells, iron, oxidative stress, and lysosomal pathology. - Linköping : Univ., 1999. - 71 s. - (Linköping University medical dissertations ; 599)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-345-X
Abstract

Ohrt, Torbjörn
Cognitive dysfunction : assessed by questionnaires in a population sample and in patients with affective or anxiety disorders before, during and after treatment. - Linköping : Univ., 1999. - 136 s. - (Linköping University medical dissertations ; 601)
ISBN 91-7219-346-8
Abstract

Palfi, Miodrag
Antibodies during pregnancy : aspects on complications during pregnancy and complications related to transfusion. - Linköping : Univ., 1999. - 119 s. - (Linköping University medical dissertations ; 598)
ISBN 91-7219-340-9
Abstract

Rahman, Mahfuzar
Nonmalignant health effects of arsenic exposure. - Linköping : Univ., 1999. - 60 s. - (Linköping University medical dissertations ; 612)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-567-3
Abstract

Serrander, Lena
Neutrophil phagocytosis and secretion : the role of calcium and the cytoskeleton. - Linköping : Univ., 1999. - 60 s. - (Linköping University medical dissertations ; 594)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-342-5
Abstract

Stenmark Askmalm, Marie
p53 alterations in breast cancer related to prognosis and results of therapy. - Linköping : Univ., 1999. - 70 s. - (Linköping University medical dissertations ; 597)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-339-5
Abstract

Swedberg, Yngve
On the reporting of dental health, time for dental care, and the treatment panorama : methodological studies of measuring and analysing dental care outcomes within a Swedish Public Dental Service organization. - Linköping : Univ., 1999. - 65 s. - (Linköping University medical dissertations ; 595)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-331-X
Abstract

Terman, Alexei
Mechanisms of lipofuscin/ceroid accumulation and its impact on the function of the lysosomal system. - Linköping : Univ., 1999. - 52 s. - (Linköping University medical dissertations ; 606)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-560-6
Abstract

Valdimarsson, Trausti
Bone in coeliac disease. - Linköping : Univ., 1999. - 58 s. - (Linköping University medical dissertations ; 605)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-559-2
Abstract

Vergis, Anil
Sagittal plane knee translation in healthy and ACL deficient subjects : a methodological study In vivo with clinical implications. - Linköping : Univ., 1999. - 41 s. - (Linköping University medical dissertations ; 613)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-569-X
Abstract

Wigren, Jane
Identification of natural activators of the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor : relevance to the pathogenesis of atherosclerosis. - Linköping : Univ., 1999. - 58 s. - (Linköping University medical dissertations ; 581)
Härtill 4 uppsatser
ISBN 91-7219-323-9
Abstract

Zhuang, Shi-Mei
Molecular genetic alterations in chemically-induced lymphomas. - Linköping : Univ., 1999. - 68 s. - (Linköping University medical dissertations ; 607)
Härtill 5 uppsatser
ISBN 91-7219-561-4
Abstract

Ziedén, Bo
LDL oxidation susceptibility and its relation to antioxidants and fatty acids : a clinical and experimental study. - Linköping : Univ., 1999. - 49 s. - (Linköping University medical dissertations ; 600)
Härtill 6 uppsatser
ISBN 91-7219-343-3
Abstract


Page manager: webmaster@bibl.liu.se
Last updated: Mon Nov 23 08:55:17 CET 2015