Göm menyn

Villkor för användande/Upphovsrätt

Här får du kortfattad information om copyright och avtalsvillkor på det material som finns i bibliotekets nätverk.

Linköpings universitetsbibliotek har slutit avtal med flera olika leverantörer och förlag som ger tillgång till elektroniska resurser för användare vid LiU. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har. Vissa av de avtal biblioteket har är centralt upphandlade av Kungliga biblioteket. För att veta vilka villkor som gäller för avtalen finns en lathund med tillhörande definitioner.

För de avtal som universitetsbiblioteket har slutit varierar rättigheterna beroende på förlag och leverantör. Överträdelser av villkoren kan medföra att LiU stängs av från de elektroniska tidskrifterna eller databaserna.

Genom att iaktta god sed och undvika otillåten användning kan du hjälpa till att förebygga problem med åtkomst till våra elektroniska medier.

Riktlinjer för användning av elektroniska medier

Inget av avtalen tillåter kommersiell användning.

Kopiering eller nerladdning är endast tillåten för privat bruk. All annan kopiering eller nerladdning kräver upphovsmannens tillstånd. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner material får du endast använda det för eget, icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Du är skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa leverantörer och utgivare lagt ut i anslutning till resurserna.

Du är skyldig att ange källan till utskrivet eller kopierat material.

Det är inte tillåtet att:

  • Systematiskt kopiera eller ladda ner till exempel ett helt tidskriftshäfte eller en hel bok.
  • Sälja eller vidaredistribuera upphovsrättligt skyddat material till exempel genom att lägga ut det på internet eller skicka materialet vidare utanför LiU.
  • Ändra, förvanska eller plagiera material.

Regler för undervisning och studier

När du undervisar eller studerar behöver du ofta kopiera texter ur böcker och tidskrifter. Eftersom någon äger upphovsrätten till det som kopieras måste det finnas regler som bestämmer vad som är tillåtet. För universitet och högskolor gäller ett kopieringsavtal upprättat av Bonus Copyright. Mer information finns på Bonus Copyrights webbplats:

Observera att vid skillnader i villkor mellan avtalet med Bonus Copyright Access och bibliotekets avtal med olika leverantörer gäller alltid villkoren i bibliotekets avtal.  http://www.bonuscopyright.se/atlas/file.php?archivefile=591

Punkt 10 b

Fria tidskrifter

I bibliotekets databas finns också tidskrifter med så kallad Open Access. De flesta av dessa är hämtade från DOAJ, en sammanställning gjord på Lunds universitetsbibliotek. För dessa gäller att användningen är helt fri så länge källa anges och innehållet inte förvrängs eller plagieras.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Axel Tiderman.

Mer om upphovsrätt

Plagiering och upphovsrätt

Upphovsrätt (Juridisk rådgivning LiU)


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 28 15:04:22 CEST 2018