Göm menyn

Söka och använda

Vetenskapliga artiklar

Sök i någon av bibliotekets drygt 100 databaser för att hitta vetenskapliga artiklar. I tidskriftslistan hittar du vilka tidskrifter som finns på biblioteket. Vet du inte var du ska börja? Titta i din ämnesguide för att få tips, eller sök i flera databaser samtidigt med UniSearch.

Biblioteket hemifrån

En stor del av bibliotekets resurser når du hemifrån med din dator. Förutom att ladda ned artiklar kan du läsa e-böcker eller uppsatser, parallellpublicerade artiklar och avhandlingar från DiVA eller slå upp något i våra e-uppslagsverk.

För att kunna komma åt det digitala biblioteket utanför campus behöver du ett LiU-ID, mer information om inloggning finns på sidan Allt om inloggning. Samlad information om hur du får tillgång till bibliotekets olika elektroniska resurser finns på sidan Tillgång till e-resurser.

 

Relaterat

Vad är en vetenskaplig artikel? (Karolinska institutets bibliotek)

 

Fråga oss - kontakta biblioteket

 

 

LiU FULL TEXT

Klicka på ”LiU Full Text” när du söker i databaser så kontrolleras om artikeln du hittat finns på biblioteket.

LiU Full Text (kontrollerar åtkomsten till elektroniska resurser)

 


Sökruta
 
efter

Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 08 07:48:21 CET 2017