Göm menyn

Så fungerar sökrutan

1. Välj vad du vill söka

 • allting: artiklar, böcker m.m.
 • artiklar
 • böcker på LiU:s bibliotek
 • böcker på svenska bibliotek
 • databaser
 • tidskrifter
 • forskning och uppsatser från LiU

Sökalternativ i bibliotekets sökruta

2. Välj vad du vill söka på

 • fritext
 • titel
 • författare
 • annat (beroende av vad du har valt att söka i steg 1)

Övre avgränsningar i bibliotekets sökruta

3. Skriv in dina sökord

Klicka på sökknappen för att genomföra din sökning.

Sökfältet i bibliotekets sökruta

Avgränsa din sökning

När du valt hur du vill söka, har du även möjlighet att avgränsa sökningen ytterligare. Klicka på texten ”Avgränsa” för att se vilka alternativ som finns.
Avgränsningarna ser olika ut, beroende av vad du har valt att söka i steg 1. Avgränsningar för ett sökalternativ gäller alltså inte för ett annat (läs om avgränsningsmöjligheter under respektive rubrik nedan).

Nedre avgränsningar i bibliotekets sökruta

Sökalternativ

allting: artiklar, böcker, m.m.

Här söker du artiklar, böcker, rapporter, uppsatser med mera utan att avgränsa till en viss typ av material. Du söker samtidigt i alla databaser du har tillgång till via biblioteket, med undantag av ett mindre antal specialdatabaser.

Under ”Avgränsa” har du möjlighet att begränsa din sökning till akademiska peer review-tidskrifter samt till sådant material som är tillgängligt vid Linköpings universitetsbibliotek. Med peer review menas att en grupp ämnesexperter granskar artikeln innan den publiceras. Tänk på att vetenskapliga tidskrifter även publicerar andra typer av artiklar som inte genomgår peer review.

artiklar

Här söker du artiklar publicerade i tidskrifter. Under ”Avgränsa” har du möjlighet att begränsa din sökning till akademiska peer review-tidskrifter samt till sådant material som är tillgängligt vid Linköpings universitetsbibliotek. Med peer review menas att en grupp ämnesexperter granskar artikeln innan den publiceras. Tänk på att vetenskapliga tidskrifter även publicerar andra typer av artiklar som inte genomgår peer review.

böcker på LiU:s bibliotek

Här söker du böcker som finns på Linköpings universitetsbibliotek. Om du enbart vill söka tryckta böcker eller enbart elektroniska böcker kan du välja något av dessa alternativ under ”Avgränsa”.

böcker på svenska bibliotek

Här söker du böcker som finns på svenska bibliotek. Om boken du letar efter inte finns på Linköpings universitetsbibliotek kan du som student eller anställd beställa den som ett fjärrlån. Om du enbart vill söka böcker som finns på Linköpings universitetsbibliotek kan du välja detta alternativ under ”Avgränsa”.

databaser

Här söker du på databasnamn bland de databaser som finns tillgängliga på Linköpings universitetsbibliotek.

tidskrifter

Här söker du efter en tidskrift för att se om den finns tillgänglig på Linköpings universitetsbibliotek. Om du enbart vill söka elektroniska tidskrifter kan du välja detta alternativ under ”Avgränsa”.

forskning och uppsatser från LiU

Här söker du efter publikationer skrivna av forskare och studenter vid Linköpings universitet som är registrerade i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Om du enbart vill söka efter forskningspublikationer, eller enbart efter studentuppsatser, kan du välja något av dessa alternativ under ”Avgränsa”. Du kan också välja att avgränsa din sökning till fulltextdokument eller utvidga sökningen till att omfatta publikationer från en majoritet av Sveriges övriga lärosäten.

Mer om att söka och få tillgång


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 31 08:42:40 CET 2017